Darujme do skol

Vítáme vás na webu DARUJMEDOŠKOL.CZ

Velmi nás těší váš zájem o iniciativu Královéhradeckého kraje iniciovanou Martinou Berdychovou, náměstkyní hejtmana Královéhradeckého kraje, která má vést ke zlepšení materiálně-technického vybavení škol v kraji, podpoře mnohostranné spolupráce firemního sektoru a škol a stát se jedním z prostředků zvýšení efektivity vzdělávacího procesu.

Registrace O projektu
Akutní poptávka škol v době uzavření škol
Stálá poptávka škol

Notebooky ve škole Hradec Králové, Štefánikova 549

1. června 2020

Další notebooky darované v rámci iniciativy Darujme do škol byly předány ředitelce Vyšší odborné školy, Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové, Štefánikova 549. Budou sloužit sluchově postiženým žákům. Dárcům děkujeme a žákům přejeme příjemné vzdělávání.

Proč byste měli darovat nepotřebnou techniku školám?

1.

Přispějete ke zkvalitnění vzdělávání

umožníte využití moderních a efektivních nástrojů ve školách, zvýšíte dostupnost informací, podpoříte digitalizaci

2.

Zachováte se šetrně k životnímu prostředí

věci, které už nepotřebujete, budou dále sloužit dobrému účelu, dětem, žákům, studentům a učitelům

3.

Uděláte dobrý skutek a potěšíte

darujete tam, kde je třeba, a přispějete k tomu, že škola bude žáky i učitele těšit a bavit

Projekt v řeči čísel...

30 Zapojených škol
7 Subjekty, které se nebojí darovat
13 Uskutečněných darování
Registrace