O projektu darujme do škol

Web je ve výstavbě a aktuálně funguje ve zkušebním provozu.

Web vytváří prostředí, v němž mohou školy získat vybavení, které jim může ještě velmi dobře sloužit, ačkoli u svého původního majitele už dosloužilo nebo se stalo nadbytečným, a darující mohou přispět ke zlepšení vybavenosti mateřských, základních, středních, vyšších odborných, speciálních a praktických škol. Uvítáme i nabídku jiné podpory od firem směrem ke školám, a to nejen materiální.

Pro darující

Pokud jste zástupcem firmy, úřadu, instituce, která disponuje přebytečnou výpočetní technikou či jiným vybavením, popřípadě soukromým dárcem tohoto vybavení, prosíme vás o vyplnění formuláře zde.

Co se stane s vaší nabídkou?

Vaše nabídka bude posouzena a technika bude podle poptávek nabídnuta škole, která ji efektivně využije. Pokud ve formuláři zaškrtnete, že darované vybavení potřebuje repasi, servis nebo jiné úpravy, využijeme této možnosti pro zařazení praktického úkonu do výuky žáků středních škol vyučujících obory tematicky související s aktuálně potřebným zásahem. Škola, která vámi darované vybavení získá, vás přímo osloví s návrhem darovací smlouvy.

Pro školy

Zastupujete-li školu, která má zájem o použité vybavení, vyplňte prosím formulář zde.

Co se stane s mojí poptávkou?

Po odeslání poptávkového formuláře budete osloveni s informací, jestli existují aktuální nabídky vyhovující vaší poptávce.

Pokud má vaše škola zajímavý projekt, který by mohl oslovit darující subjekty, vyplňte prosím projektovou fiši zde.